ინდივიდუალური კურსები (a la carte)

პოლონური ენის ინდივიდუალური კურსი  ორგანიზებულია მათთვის, ვისაც სურს ლექციების დაგეგმვა სპეციალურ, ინდივიდუალურად შეთანხმებულ პირობებში. ეხება ეს სალექციო პროგრამას, დროის განაკვეთს და ჯგუფში სტუდენტების რაოდენობას. ესაა კურსი როგორც ინდივიდუალური (one-on-one),  ასევე ჯგუფური.

პოლონური ენის ინდივიდუალური კურსი საშუალებას იძლევა შეთანხმდეს სალექციო პირობები სკოლასა და სტუდენტს შორის. კურსი შესაძლოა წარიმართოს არა სასკოლო ტერიტორიაზეც, დღის კონკრეტულ მონაკვეთში, რომელსაც სტუდენტი თავად ირჩევს.

ამ კურსს არეგულირებს ხელშეკრულება, რომელიც იდება სკოლასა და კონკრეტულ პიროვნებას შორის და რომელშიც მითითებულია სალექციო საათების რაოდენობა, ლექციების დაწყების დრო, ადგილი და მისი რეალიზაციის გზები, სტუდენტების რაოდენობა ჯგუფში,  სწავლის საფასური და მისი რეგულირება. გადასახადი 1 სალექციო გადასახადზე არ შეძლება იყოს 72 ზლოტზე ნაკლები ერთ სტუდენტზე.

სტუდენტის თხოვნის საფუძველზე, სკოლა აკეთებს საერთო საცხოვრებლის და საუნივერსიტეტო კაფეტერიის რეზერვაციას. საერთო საცხოვრებლის თუ კაფეტერიის გადასახადის დადგენა ხდება ინდივიდუალური მოლაპარაკების საფუძველზე. სკოლა არ ერევა ვიზის თუ ცხოვრების უფლების (karta pobytu) მიღების პროცედურებში.

დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ სკოლის ოფისში.

კურსზე ჩაწერის განცხადების  ფორმა

 

სწრაფი ღილაკები

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.