გაცვლითი პროგრამები

სილეზიის უნივერსიტეტს გააჩნია გაცვლითი პროგრამები სხვადასხვა ორგანიზაციებთან მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.

სილეზიის უნივერსიტეტში შეიძლება ჩამოსვლა:

  • სასწავლებლად (1 ან 2 სემესტრით)
  • ენის სტაჟებზე
  • საკვლევი პროექტის განსახორციელებლად

 

გაცვლითი პროგრამა შესაძლებელია წარიმართოს პოლონურ ან ინგლისურ ენაზე.

აქტიურად ვთანამშრომლობთ ქართულ უნივერსიტეტებთან. 2017 წლის მონაცემებით ხელშეკრულებები გვაქვს გაფორმებული საქართველოს შემდეგ უმაღლეს სასწავლებლებთან:

 

ხელშეკრულებების ფარგლებში, აღნიშნული უნივერსიტეტის სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ მონაწილეობა მიიღონ უფასო გაცვლით პროგრამებში სილეზიის უნივერისტეტთან.

უცხოელები, რომლებსაც სურვილი აქვთ მონაწილეობა მიიღონ გაცვლით პროგრამებში, უნდა დაუკავშირდნენ სილეზიის უნივერსიტეტის უცხოელ სტუდენტთა მიღების ოფისს.

სწრაფი ღილაკები

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.