Αιτήσεις για σπουδές

 Η διαδικασία της αίτησης για σπουδές γίνεται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος εγγραφής υποψηφίων (IRK) . Κατά την διάρκεια της προεπιλογής στις περισσότερες κατευθύνσεις σπουδών τουλάχιστον, δεν είναι απαραίτητο ο υποψήφιος  να βρίσκεται στην Πολωνία. Η προεπιλογή των φοιτητών γίνεται με βάση το βαθμό αποφοίτησης που έλαβαν στο πτυχίο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ( ή με βάση οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που τους δίνει την δυνατότητα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην χώρα από στην οποία εκδόθηκε το συγκεκριμένο έγγραφο) .

Σε κάποιες κατευθύνσεις σπουδών ( κυρίως στις σπουδές καλών τεχνών) πρόσθετο κρίτήριο προεπιλογής αποτελούν και οι εισαγωγικές εξετάσεις οι οποίες πραγματοποιούνται στο Πανεπιστήμιο της Σιλεσίας. Η εισαγωγή των φοιτητών για σπουδές πραγματοποιείται μία φόρα το χρόνο και συνήθως αρχίζει τον Ιούνιο. Για ορισμένες κατευθύνσεις σπουδών του δευτέρου επιπέδου, η  εισαγωγή πραγματοποιείται τον Φεβρουάριο και αφορά κυρίως φοιτητές που αποφοίτησαν από τις προπτυχιακές σπουδές δίαρκειας 7 μηνών, οι οποίες σύνηθως τελειώνουν τον Φεβρουάριο.

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της προεπιλογής για την εισαγωγή των φοιτητών μπορούν να διαφέρουν από την μια κατεύθυνση σπουδών στην άλλη. Ως εκ τούτου οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές οφείλουν να παρακαλουθούν τις ενημερώσεις στην ιστοσελίδα της σχολή στην οποία ενδιαφέρονται να σπουδάσουν. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία εισαγωγής και τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν, δημοσιεύονται συνήθως στις ιστοσελίδες της σχολής τον Απρίλιο ή τον Μάϊο.

Η αίτηση για σπουδές βήμα πρός βήμα

Ο ενδιαφερόμενος φοιτητής που επιθυμεί να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Σιλεσίας θα πρέπει :

  1. Να ανοίξει λογαριασμό στο συστήμα εγγραφής υποψηφίων (IRK). Το σύστημα ενεργοποιείται τον Ιούνιο και η πρόσβαση σε αυτό βρίσκεται στην παρακάτω δίεθυνση:  https://irk.us.edu.pl/
  2. Να συμπληρώσει όλα τα πεδία στο σύστημα (IRK).
  3. Να «ανεβάσει» στο σύστημα σκαναρισμένα ή σε μορφή εικόνων όλα τα απαιτούμενα έγγραφα.
  4. Να διαλέξει την κατεύθυνση των σπουδών που επιθυμεί  να ακολουθήσει.
  5. Να προχωρήσει στην πληρωμή του κόστους της αίτησης για σπουδές στον τραπεζικό λογαριασμό που αναφέρεται στο σύστημα IRK.
  6. Οφείλει να προσέλφει στις εξετάσεις της πολωνικής γλώσσας (αυτό το βήμα δεν είναι απαραίτητο στις περίπτωσεις που ο υποψήφιος είναι κάτοχος του πτυχίου της Κρατικής Επιτροπής επιβέβαιωσης των  γνώσεων του την πολωνική γλωσσα ή συμμετέχει στην διαδικασία προεπιλογής με τους ίδιους κανονισμούς που ίσχυουν για τους Πολωνούς φοιτητές.
  7. Εφόσον η διαδικασία της εγγραφής στο σύστημα IRK θωρείται ολοκληρωμένη, ο φοιτητής οφείλει να περιμένει την απόφαση για την εισαγωγή του στο Πανεπιστήμιο.

 

Στην περίπτωση που υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με την διαδικασία της αίτησης για σπουδές κατευθύνουμε τον υποψήφιο να απευθύνθει στο γραφείο συμβούλων των αλλοδαπών φοιτητών.

Shortcuts

E-mail: admission@us.edu.pl

Τηλ. : +48 32 359 22 72

 

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.