Απαραίτητα Έγγραφα

Κατά την διαδικασία των αιτήσεων όλοι οι φοιτητές οφείλουν να υποβάλλουν τα έγγραφα τα οποία θα εξεταστούν για την εισαγωγή τους στις σπουδές.

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν στο συστήμα εγγραφής υποψηφίων (IRK) ολά τα βασικά έγγραφα που απαιτούνται κατά το πρώτο στάδιο των αιτήσεων :

 • Την πρώτη σελίδα του διαβατηρίου τους (με τα προσωπικά τους δεδομένα) ή άλλο έγγραφο που να επιβεβαιώνει την ταυτότητα τους.
 • Όσων αφορά το πρώτο επίπεδο σπουδών (προπτυχιακό). Απαιτείται πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τους βαθμούς αποφοιτησης που να φέρει την σφραγίδα apostille  ή άλλη σφραγίδα (που να καθιστά το έγγραφο έγκυρο) και επιπλέον το κείμενο να είναι μεταφρασμένο στην πολωνική γλώσσα. Επίσης μπορεί να κατατεθεί άλλο έγγραφο έαν αυτό επιτρέπει την εισαγωγή  στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην χώρα προελέυσεως του υποψηφίου.
 • Όσων αφορά το δεύτερο επίπεδο σπουδών (μεταπτυχιακό). Δίπλωμα αποφοίτησης απο τις προπτυχιακές σπουδές που να συνοδεύται από την αναλυτική βαθμολογία και να φέρει την σφραγίδα apostille  ή άλλη σφραγίδα (που να καθιστά το έγγραφο έγκυρο) και επιπλέον το κείμενο να είναι μεταφρασμένο στην πολωνική γλώσσα.
 • Ιατρική βεβαίωση που να μην φέρει αντεδείξεις οτι ο φοιτητής μπορεί να ακολουθησει την κατεύθυνση της επιλογής του.
 • Πιστοποιητικό γνώσεων της πολωνικής γλώσσας ώς ξένης γλωσσας, που εκδίδεται από την Κρατική Επιτροπή για την πιστοποιήση των γνώσεων στην πολωνική γλώσσα. Όσοι δεν φέρουν τέτοιο πιστοποιητικό θα εξεταστούν διαδικτυακά σε αρχείο που έχει ετοιμαστεί από την Σχολή της Πολωνικής γλώσσα και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου της Σιλεσίας.  (Αφορά μόνο όσους αποφαασίσουν να ακολουθήσουν τις σπουδές τους στην πολωνική γλώσσα)
 • Πιστοποιητικό γνώσεων της αγγλικής γλώσσας, αφορά όσους ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν τις σπουδές τους στην αγγλική γλώσσα.
 • Μια φωτογραφία σε ηλεκτρονική μορφή (στην οποία να διακρίνεται το μισό προφίλ δηλ το αριστερό αυτί και να μην καλυπτεται από κανένα αντικείμενο το κεφάλι του υποψηφίου). Υπόδειγμα της φωτογραφίας μπορείτα να δείτε εδώ.

 

Είναι σημαντικό να γνωρίζεται. Επιπλέον πληροφορίες για τα απαραίτητα έγγραφα

To Apostille και το Πιστοποιητικό εγκυρότητας (Legalizacja)  του αρχείου.

Το Apoostille είναι η σφραγίδα που πιστοποιεί ότι το έγγραφο που έχει συνταχθεί σε μια χώρα μπορεί να χρησιμοποιήθει νόμιμα σε μια άλλη. Οι κανόνες χρήσης του Apostille ρυθμίζονται σύμφωνα με την Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου του 1961 για την νομιμοποιήση των αλλοδαπών δημοσίων εγγάφων. Είναι σημαντικό να σημειωθεί οτι το Apostille μπορεί να ληφθεί μόνο στην χώρα έκδκοσης του εγγράφου. Παρακάτω είναι ο κατάλογος των χωρών που χρησιμοποιούν το Apostille :  (http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41 ).

Έαν το έγγραφο, έχει εκδοθεί σε μια χώρα που δεν έχει υπογράψει την Σύμβαση της Χάγης, τότε απαιτείται πιστοποιήση (Legalizacja) της νομιμότητας του εγγράφου.

Η πιστοποιήση (Legalizacja) είναι μια διαδικασία που σχεδίαστηκε για να προσδιορίσει έαν ένα έγγραφο είναι γνήσιο και έαν έχει την ίδια νομική ισχύ στην πολωνική επικράτεια. Ξένο απολύτηριο λυκείου ή πτυχίο αποφοίτησης μπορεί να νομιμοποιηθεί στην πολωνική πρεσβεία που βρίσκεται στην χώρα που εκδίδει αυτά τα έγγραφα.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΠΟΛΩΝΙΚΑ 

Η μετάφραση των εγγραφών στην πολωνική γλώσσα θα πρέπει να γίνεται από πιστοποιημένο μεταφραστή που είναι εγγραμένος στο κατάλογο ορκωτών  μεταφραστών που τηρείται από το Πολωνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης ( η λίστα είναι διαθέσιμη στην δίευθυνση :

(http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-t...)

Έαν η πιστοποίηση δεν γίνει από ορκωτό μεταφραστή, τότε η μετάφραση θα πρέπει να πιστοποιηθεί από το πολωνικό προξενείο που βρίσκεται στην χώρα που εκδόθηκε το έγγραφο.

Δικαίωμα στην περαιτέρω εκπαίδευση

Το πιστοποιητικό που θα υποβαλλει ο αιτών στην αίτηση του για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο θα πρέπει να επιβεβαιώνει το δικαιωμά του ή την δυνατότητα να συνεχίσει τις σπουδές του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας που εκδόθηκε το έγγραφο.

Έαν στο πιστοποιητικό δεν υπάρχει τέτοιος σχολιασμός τότε θα πρέπει να αποκτήθει επιπλέον έγγραφο που θα πιστοποιεί οτι το απολυτήριο η το πτυχίο του,  δίνουν στον αιτούντα το δικαίωμα να συνεχίσει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην χώρα που εκδόθηκε το απολυτήριο ή το πτυχίο.

Η επιβεβαίωση αυτή μπορεί να αποκτηθεί :

 • Από τις εκπαιδευτικές αρχές της χώρας στις οποίες εκδόθηκε το απολύτηριο ή το πτυχίο.
 • Από το πολωνικό προξενείο στην χώρα που εκδόθηκε το απολυτήριο η το πτυχίο.
 • Ή τέλος από την προξενική αρχή της χώρας από την οποία πρόερχεται το απολυτήριο ή το πτυχίο και έδρευει στην πολωνική επικράτεια. 

 

Ισοδυναμία του απολυτηρίου λυκείου ή του πτυχίου του αιτούντα με τα αντίστοιχους πολωνικούς τίτλους.

Ορίσμενα έγγραφα που εκδόθηκαν στο εξωτερικό και θα προσκομιθούν από τον  αιτώντα απαιτούν αναγνώριση.

Η διαδικασία της ισοδυναμίας πραγματοποιείται για την αντιστοιχία ενός ξένου πιστοποιητικού με το αντίστοιχο τίτλο του πολωνικού εκπαίδευτικου συστήματος (δηλ. Απολυτήριο λυκείου ή πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης). Η ισοδυναμία μπορεί να πραγματοποιείθει από την άρχη του πρώτου εξαμήνου έως την λήξη του.

 • Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην διαδικτυακή ιστοσελιδα του πολωνικου υπουργείου μόρφωσης και ανώτατης εκπαίδευσης (πληροφορίες στα αγγλικά:

http://go-poland.pl/recognition-degrees-0

http://www.nauka.gov.pl/en/recognition- των ακαδημαϊκών-ifications / νομικό-acts.html

Shortcuts

E-mail: admission@us.edu.pl

Τηλ. : +48 32 359 22 72

 

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.