Εκμάθηση πολωνικών για όσους παρακολουθούν τις διαλέξεις

Μαθήμα πολωνικών για τους υποψηφίους που θα παρακολουθούν τις διαλέξεις. Τα μάθηματα λειτουργούν για λογαριασμό του Υπουργείου μόρφωσης και ανώτατης εκπαίδευσης. Είναι σχεδιασμένα για εκείνους τους αλλοδαπούς που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις σπουδές στην πολωνική γλώσσα στα στα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της Πολωνίας. Ο στόχος του μαθήματος είναι η γλωσσική προετοιμασία των υποψηφίων ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν ορθά την πολωνική γλώσσα τόσο στην ομιλία όσο και στην γραφή στο βαθμό που απαιτείται στην ανώτατη εκπαίδευση.

Η πρακτική εκμάθηση της πολωνικής γλώσσας περιλαμβάνει επίσης το λεξιλόγιο αλλά και την ειδική ορολογία των σπουδών που προτίθεται να ακολουθήσει ο υποψήφιος. Χωρίς όμως να "αναμειγνύεται" ουσιαστικά με τις σπουδές που θα ακολουθήσει ο υποφήφιος, ωστόσο στο δεύτερο εξάμηνο έαν αυτό είναι εφικτό βοηθάει τον φοιτητή με τέτοιο τροπο ώστε να μπορεί να συμμετέχει στις διαλέξεις της κατεύθυνσεις του, στο πλαίσιο της πρακτικής εξάσκησης της γλώσσας. Τα μαθήματα ξεκινούν από τον Οκτώβρη και διαρκούν δύο εξάμηνα. Από τον Οκτώνβρη έως και τα τέλη του Γενάρη και από τα μέσα του Φλεβάρη έως και τον Ιούνιο. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν 780 διδακτικές ώρες. 600 διδακτικές ώρες αφιερώνονται στην διδασκαλία πολωνικών γενικής κατεύθυνσης, δηλαδή 300 ώρες κάθε εξάμηνο.Οι 180 ώρες αφιερώνονται στην προετοιμασία και την διδασκαλιά πολωνικών που σχετίζονται με τις σπουδές.

Τα μαθήματα του πρώτου και του δεύτερου εξαμήνου τελείωνουν με ένα τέστ αξιολόγησης. Η επιτυχία στο τέστ αξιολόγησης, δίνει την δυνατότητα να λάβεται μια πιστοποιήση ολοκλήρωσης του κύκλου των μαθημάτων, δηλαδή είναι ένα έγραφο στο οποίο επιβεβαιώνεται το γλωσσικό επίπεδο των πολωνικών σας.

Shortcuts

E-mail: admission@us.edu.pl

Τηλ. : +48 32 359 22 72

 

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.