Εξαμηνιαία διδασκαλία της πολωνικής γλώσσας

Εξαμηνιαία διδασκαλία της πολωνικής γλώσσας

Ο εξαμηνιαίος κύκλος μαθημάτων εκμάθησης της πολωνικής γλώσσας πραγματοποιείται δύο φορές ανα ακαδημαϊκό έτος, από την έναρξη του Οκτωβρίου έως το τέλος του Ιανουαρίου και από τα μέσα του Φεβρουαρίου έως το τέλος του Ιουνίου.  Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί πρωτίστως για όσους θέλουν να μάθουν την πολωνική γλώσσα με συστηματικό τρόπο. Στο τέλος του κάθε διδακτικού κύκλου πραγματοποιείται ένα τέστ αξιολόγησης, το οποίο αξιολογεί τις γνώσεις σας αλλά και την πρόοδο σας. Μέτα το τέλος των μαθημάτων ο συμμετέχων λαμβάνει πιστοποιήση παρακολούθησης της διδασκαλίας  της πολωνικής γλώσσας και τα αποτελέσματα από το τέστ αξιολόγησης. Μετά από αίτημα του συμμετέχοντα η σχολή μπορεί να πραγματοποιήσει εξέταση που να δείχει το επίπεδο της γλωσσομάθειας του. Η εξέταση αυτή κοστίζει επιπλέον. Οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν και τα μαθήματα εκμάθησης του επόμενου εξαμήνου. Μαθήματα σε ομάδες ενός  συγκεκριμένου επιπέδο γλωσσομάθειας, ξεκινούν όταν συγκεκτρωθούν το ελάχιστο 6 άτομα.

Ο εξαμηνιαίος κύκλος μαθημάτων εκμάθησης της πολωνικής γλώσσας περιλαμβάνει 4 διδακτικές ώρες εβδομαδίαιος, συνήθως 2 διδακτικές ώρες επί 2 φορές κάθε εβδομάδα. Ως βασική περίοδος εκμάθησης λογίζεται ένα εξάμηνο (15 εβδομάδες) δηλαδή 60 διδακτικές ώρες. Το κόστος του εξαμηνιαίου κύκλου μαθημάτων ανέρχεται στα 1500 PLN ή το ισοδύναμο σε άλλη νομισματική ισοτιμία.

Στα μαθήματα εκμάθησης της πολωνικής γλώσσας μπορεί να συμμετάσχει άτομο που συμπληρώσει το δεκατό όγδοο έτος της ηλικίας του και θα πρέπει :

  • να συμπληρώσει την αίτηση συμμετοχής στα μαθήματα
  • πριν από την έναρξη των μαθημάτων να καταβάλει όλο το αντίτιμο για την παρακολούθηση των μαθημάτων και να παρουσίασει την απόδειξη πληρωμής στο γραφείο της σχολής.

 

Ένα μήνα πρίν την έναρξη των μαθημάτων ο φοιτητής οφείλει να καταβάλει μια προκατοβολή της τάξεως των 50 ευρώ. Σε περίπτωση που ο φοιτητής αλλάξει γνώμη και δεν θα θέλει να παρακολουθήσει τα μαθήματα η σχολή του επιστρέφει την προκαταβολή. Μετά από αίτηση του συμμετέχοντα η σχολή του εξασφαλίζει την διαμονή στις φοιτητικές εστίες, το ενοίκιο καλύπτεται από τον ίδιο τον φοιτητή. Η σχολή δεν συμμετέχει στις διαδικασίες εξασφάλισης της βίζας ή της κάρτας διαμονής. Μετά από την παραλαβή της δήλωσης συμμετοχής και την καταβολή της προκαταβολής της τάξεως των 50 ευρώ, η σχολή εκδίδει πιστοποιητικό της συμμετοχής του ατόμου στα μαθήματα εκμάθησης της πολωνικής γλώσσας για μια συγκεκριμένη περίοδο.

Η σχολή διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την μέθοδο διδασκαλίας των μαθημάτων.

Η αίτηση συμμετοχής για τα μαθήματα βρίσκεται στην παρακάτω ιστοσελίδα :

http://www.sjikp.us.edu.pl/pl/kursy-jezyka-polskiego/semestralny-kurs-je...

Shortcuts

E-mail: admission@us.edu.pl

Τηλ. : +48 32 359 22 72

 

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.