Γλωσσικές απαιτήσεις για τους υποψηφίους

Σπουδές στην πολωνική γλωσσα
 

Οι αλλοδαποί που επιθυμούν να σπουδάσουν στην πολωνική γλώσσα, πρέπει να διαθέτουν καλή γνώση της πολωνικής γλώσσας ώστε να υπάρχει αμοιβαία επικοινωνία κατά την διάρκεια των διαλέξεων στο πανεπιστήμιο.

Οι αλλοδαποί μπορούν να είναι δεκτοί για σπουδές στην πολωνική γλώσσα έαν πληρούν τις παρακάτω προυποθέσεις:

  • Ολοκληρώσουν μια σειρά μαθημάτων προετοιμασίας (της πολωνικής γλώσσας)  διάρκειας ενός έτους, στα τμήματα που έχουν οριστεί από τον πολωνό υπουργό ανώτατης εκπαίδευσης.
  • Διαθέτουν πιστοποιητικό γνώσεων της πολωνικής γλώσσας ώς ξένης γλωσσας, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την Κρατική Επιτροπή για την πιστοποιήση των γνώσεων στην πολωνική γλώσσα.
  • Λμβάανουν επιβεβαίωση από την σχολή υποδοχής τους για σπουδές, ότι η προετοιμασία τους ή το επίπεδο γνώσης της πολωνικής γλώσσας τους επιτρέπουν να παρακολουθήσπουν τα μαθήματα στην πολωνική γλώσσα.

 

Εφόσον ο φοιτητής ομιλεί την πολωνική γλώσσα αλλά δεν διαθέτει κάποιο πιστοποιητικό, το βαθμό γνώσης της πολωνικής γλώσσας μπορεί να τον επιβεβαιώσει η σχολή της πολωνικής γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου της Σιλεσίας. Η εξετάσεις της πολωνικής γλώσσας χωρίζονται σε δυο μέρη, το προφορικό και το γραπτό μέρος. Το προφορικό μέρος της εξέτασης περιλαμβάνει συζήτηση σχετικά με τον κύκλο σπουδών να παρακολουθήσει ο υποψήφιος, ενώ δείγμα της γραπτής εξέτασης μπορεί  κανείς να δει εδώ.

Έαν ο υποψήφιος δεν διαθέτει γνώση της πολωνικής γλώσσας, ή διαθέτει ελάχιστες γνώσεις που δεν του επιτρέπουν να παρακολουθήσει τα μαθήματα σε αυτήν, του συνιστούμε να παρακαλουθήσει μαθήματα για την εκμάθηση της στην σχολή της πολωνικής γλώσσας και πολιτισμού του Πανεπιστημίου της Σιλεσίας.

Σπουδές στην αγγλική γλώσσα 

Οι φοιτητές που επιθυμούν να να παρακολοθήσουν τις σπουδές στην αγγλική γλώσσα, είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν έγκυρο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας.

Προσοχή: Η προσκόμιση του πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας  δεν απαιτείται σε δυο περιπτώσεις:

  • Έαν η αγγλική γλώσσα ήταν η γλώσσα διδασκαλίας στις προηγούμενες βαθμίδες της εκπαίδευσης (π.χ. τα μαθήματα διδάσκονταν στην αγγλική στο σχολείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από το οποίο αποφοίτησε ο υποψήφιος.) Σε αυτήν την περίπτωση τα δικαιολογητικά έγγραφα πιστοποιούν την γνώση της αγγλικής γλώσσας, δηλαδή τα διπλώματα ή τα πτυχία, ή άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό στην οποία τα μαθήματα διεξάγονταν στην αγγλική γλώσσα.
  • Έαν ο υποψήφιος είναι εγγραμένος στην λίστα των ορκοτών μεταφραστών.

Η λίστα με τα αναγνωρισμένα πτυχία που δέχεται το πανεπιστήμιο είναι διαθέσιμη εδώ.

Shortcuts

E-mail: admission@us.edu.pl

Τηλ. : +48 32 359 22 72

 

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.