Κατεύθυνσεις στην Αγγλική Γλώσσα

Για τους φοιτητές που δεν γνωρίζουν την πολωνική γλώσσα, αλλά ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν ολοκληρό τον κύκλο σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Σιλεσίας, σας προτρέπουμε να να διαβάσετε ποίες κατευθύνσεις σπουδών προσφέρονται εξ'ολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα.

 Στην αγγλική γλώσσα (ή σε άλλες)  μπορείτε να παρακολουθείσετε τις ακόλουθες κατευθύνσεις σπουδών :

  • Μεταπτυχιακό στις  επιστήμες των Υπολογιστών με εξειδίκευση στην  Μοντελοποίηση και Οπτικοποίηση στη Βιοπληροφορική.
  • Μεταπτυχιακό στην Φυσική με εξειδίκευση στην Νανοφυσική και τα Μεσο- σκοπικά Υλικά, μοντελοποιήση και εφαρμογή.
  • Μεταπτυχιακό στην Φυσική με εξειδίκευση στην Θεωριτική Φυσική
  • Διδακτορικό σε προηγμένες μεθόδους Βιοτεχνολογίας και Βιοποικιλότητα.
  • Διδακτορικό στην Φυσική.

Shortcuts

E-mail: admission@us.edu.pl

Τηλ. : +48 32 359 22 72

 

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.