Μαθήματα Πολωνικών

Η διδασκαλία της πολωνικής γλώσσας είναι οργανωμένη με τέτοιο τρόπο ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτήν. Η σχολή παρέχει μαθήματα εκμάθησης της πολωνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς που διαμένουν στην Πολωνία ή για αυτούς που έρχονται στην Πολωνία, για να διαδαχθούν πολωνικά ή έρχονται για επαγγελματικούς λόγους. Παρέχονται μαθήματα τόσο για αυτούς που διαθέτουν περιορισμένο χρόνο αλλά και για όσους θέλουν να διδάσκονται συστηματικά την γλώσσα. Τα μαθήματα είναι  κατάλληλα τόσο για τους φοιτητές της πολωνικής φιλολογίας αλλά και για τους επαγγελματίες-εργαζόμενους. Υπάρχουν ειδικά προγράμματα εκμάθησης που επιτρέπουν με ένα γρήγορο και ελκυστικό τρόπο, στο συμμετέχοντα να αποκτήσει γλωσσικές δεξιότητες σε βασικές επικοινωνιακές καταστάσεις της καθημερινής ζωής και εργασίας.

Τα μαθήματα παρέχονται σε όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας.(Α0-επικοινωνιακές κατασάσεις, Α1-εισαγωγή στην γλώσσα, Α2-προκαταρκικές γνώσεις, Β1-μέτριες γνώσεις, Β2-καλές γνώσεις, C1-πολύ καλές γνώσεις, C2-άριστες γνώσεις).

Τα μαθήματα ξεκινούν με ένα τέστ αξιολόγησης του επιπέδου γλωσσομάθειας και τελειώνουν με ένα τέστ πρόοδου που σημείωσαν οι συμμετέχοντες μετά το πέρας των μαθημάτων. Μια διδακτική ώρα διαρκεί 45 λεπτά.Το βασικό μοντέλο εκπαίδευσης αποτελείται απο 60 ώρες. Για την παρακολούθηση των 60 ωρών η σχολή σας πιστοποιεί με 6 μονάδες ECTS.

 

Shortcuts

E-mail: admission@us.edu.pl

Τηλ. : +48 32 359 22 72

 

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.