Μαθήματα Πολωνικών κατόπιν αιτήματος (a la carte)

Μαθήματα Πολωνικών κατόπιν αιτήματος είναι ο κύκλος μαθημάτων που απεύθυνεται σε άτομα τα οποία θέλουν να συμμέτεχουν στα μάθηματα υπό διαφορετικούς όρους για τους οποίους έχουν συννενοηθεί με την σχολή. Αυτοί οι ειδικοί όροι περιλαμβάνουν το πρόγραμμα των μαθημάτων, τον αριθμό των διδακτικών ωρών αλλά και τον αριθμό των συμμετεχόντων στα μαθήματα. Τα μαθήματα μπορεί να διεξάγωνται μόνο για ένα άτομο ή για ομάδα ατόμων.

Τα μαθήματα μπορεί να διεξάγωνται και έξω από τις εγκαταστάσεις της σχολής , υπό τους όρους που θα καθοριστούν από τον συμμετέχοντα(ή τους συμμετέχοντες) και την σχολή. Η βάση για την οργάνωση ενός τέτοιου τύπου μαθημάτων ρυθμίζεται από ειδική συμφωνία στην οποία περιλαμβάνονται ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας, η τοποθεσία και η ώρα της διδασκαλίας, το τρόπος διδασκαλίας, ο αριθμός των συμμετεχόντων, το κόστος των μαθημάτων και ο τρόπος πληρωμής. Η χρέωση ανα διδακτική ώρα δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη των 72 PLN ανά άτομο. Το κόστος διαμονής και διατροφής ρυμθίζεται μεταξύ του φοιτητή και της σχολής ξεχωριστά. Η σχολή δεν συμμετέχει στις διαδικασίες εξασφάλισης της βίζας ή της κάρτας διαμονής.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το γραφείο του σχολείου.

Η αίτηση συμμετοχής για τα μαθήματα βρίσκεται στην παρακάτω ιστοσελίδα :

http://www.sjikp.us.edu.pl/pl/kursy-jezyka-polskiego/kurs-jezyka-polskie...

Shortcuts

E-mail: admission@us.edu.pl

Τηλ. : +48 32 359 22 72

 

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.