Μετά την εισαγωγή για σπουδές

  1. Η πληροφόρηση σχετικά με την θετική απόφαση, δηλαδή την εισαγωγή του υποψηφίου για σπουδες θα εμφανιστεί στον προσωπικό λογαριασμό του υποψηφίο στο σύστημα IRK. Επιπρόσθετα η πληροφορία αυτή μπορεί να αποσταλθεί μεσώ e-mail στην ηλεκτρονική δίεθυνση του υποψηφίου.
  2. Ο εισαχθέος φοιτητής θα λάβει από την σχολή του σκαναρισμένο το πιστοποιητικό ότι έγινε δεκτός για σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Πολωνίας. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να φανεί χρήσιμο π.χ. σαν δικαιολογητικό για την έκδοση βίζας κάποιου υποψηφίου.
  3. Ο φοιτητής αφου λάβει την θετική απάντηση για την εισαγωγή του στο πανεπιστήμιο, πρέπει να επικοινωνήσει με το γραφείο συμβούλων των αλλοδαπών φοιτητών και να το ενημέρώσει σχετικά με τις ημερομηνίες άφιξης του στην Πολωνία.
  4. Ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει μια σειρά από τα απαιτούμενα πρωτότυπα έγγραφα, το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Τα απαιτούμενα έγγραφα μπορούν επίσης να παραδωθούν με την άφιξη του φοιτητή στην Πολωνία για σπουδές. Για την παράδοση των εγγράφων είναι απαραίτητη η επικοινωνία με το γραφείο συμβούλων των αλλοδαπών φοιτητών εντός της προθεσμίας.
  5. Οι σπουδές στην Πολωνία ξεκινούν την 1η του Οκτώμβρη, αλλά ο φοιτητής οφείλει να έρθει λίγο νωρίτερα ώστε να διεκπεραιωθούν όλες οι εκρεμμότητες.

 

Πρίν την άφιξη στην Πολωνία οφείλεται να θυμάστε :

  • Να στείλετε μήνυμα στην διέθυνση admission@us.edu.pl με το οποίο θα μας ενημερώνεται για την ακριβή μέρα, αλλα και την ώρα που υπολογίζεται την άφιξη σας στην Πολωνία, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε αυτές τις λεπτομέρειες, ώστε να προετοιμάσουμε τους κοιτώνες για εσάς.
  • Βεβαιωθείτε ότι το πιστοποιητικό σας ή το πτυχίο σας φέρει την σφραγίδα APOSTILLE ή άλλη σφραγίδα που θα επιβεβαιώνει την εγκυρότητα του εγγράφου και αφορά έγγραφα που έχουν εκδοθεί πέρα από τα σύνορα της Πολωνίας.
  • Να πάρετε μαζί σας όλα τα απαιτούμενα πρωτότυπα έγγραφα και να φέρεται στην Πολωνία.

Shortcuts

E-mail: admission@us.edu.pl

Τηλ. : +48 32 359 22 72

 

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.