Μηνιαία διδασκαλία της πολωνικής γλώσσας

Μηνιαία διδασκαλία της πολωνικής γλώσσας

Ο μηνιαίος κύκλος μαθημάτων εκμάθησης της πολωνικής γλώσσας πραγματοποιείται: στην αρχή των παρακάτω μηνών : Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη, Ιανουάρη, Φεβρουάρη, Μάρτη, Απρίλη, Μάη και Ιούνη. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί πρωτίστως για τους συμμετέχοντες που επιθυμούν να μάθουν τα βασικά της πολωνικής γλώσσας, δηλαδή τους επιτρέπει την επικοινωνία στις καθημερινές δραστηριότητες (έκδοση για αρχάριους). Επίσης υπάρχουν μηναίοι κύκλοι μαθημάτων για τον εμπλουτισμό των γνώσεων στην πολωνική γλώσσα. Η συμμετοχή σε μια ομάδα με ένα συγκεκριμένο επίπεδο γλωσσομάθειας καθορίζεται από ένα τέστ αξιολόγησης. Στο τέλος του κάθε μηναίου διδακτικού κύκλου πραγματοποιείται ένα τέστ αξιολόγησης, το οποίο αξιολογεί τις γνώσεις σας αλλά και την πρόοδο σας. Μέτα το τέλος των μαθημάτων ο συμμετέχων λαμβάνει πιστοποιήση παρακολούθησης της διδασκαλίας  της πολωνικής γλώσσας και τα αποτελέσματα από το τέστ αξιολόγησης. Μετά από αίτημα του συμμετέχοντα η σχολή μπορεί να πραγματοποιήσει εξέταση που να δείχει το επίπεδο της γλωσσομάθειας του. Η εξέταση αυτή κοστίζει επιπλέον. Ο συμμετέχων μπορεί να συνεχίσει να παρακολουθεί τα μαθήματα και τους επόμενους μήνες. Μαθήματα σε ομάδες ενός  συγκεκριμένου επιπέδο γλωσσομάθειας, ξεκινούν όταν συγκεκτρωθούν το ελάχιστο 4 άτομα.

Ο μηναίος κύκλος μαθημάτων περιλάμβανει 60 διδακτικές ώρες διδασκαλίας. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως την Παρασκεύη και διαρκούν 3 διδακτικές ώρες ημερισίως. Το κόστος του μηνιαίου κύκλου μαθημάτων ανέρχεται στα 1500 PLN ή το ισοδύναμο σε άλλη νομισματική ισοτιμία.

Στα μαθήματα εκμάθησης της πολωνικής γλώσσας μπορεί να συμμετάσχει άτομο που συμπληρώσει το δεκατό όγδοο έτος της ηλικίας του και θα πρέπει :

  • να συμπληρώσει την αίτηση συμμετοχής στα μαθήματα
  • πριν από την έναρξη των μαθημάτων να καταβάλει όλο το αντίτιμο για την παρακολούθηση των μαθημάτων και να παρουσίασει την απόδειξη πληρωμής στο γραφείο της σχολής.

 

Ένα μήνα πρίν την έναρξη των μαθημάτων ο φοιτητής οφείλει να καταβάλει μια προκατοβολή της τάξεως των 50 ευρώ. Σε περίπτωση που ο φοιτητής αλλάξει γνώμη και δεν θα θέλει να παρακολουθήσει τα μαθήματα η σχολή του επιστρέφει την προκαταβολή. Μετά από αίτηση του συμμετέχοντα η σχολή του εξασφαλίζει την διαμονή στις φοιτητικές εστίες αλλά και την διατρόφη στην λέσχη του πανεπιστημίου. Το κόστος διαμονής και διατροφής ρυμθίζεται μεταξύ του φοιτητή και της σχολής ξεχωριστά. Η σχολή δεν συμμετέχει στις διαδικασίες εξασφάλισης της βίζας ή της κάρτας διαμονής. Μετά από την παραλαβή της δήλωσης συμμετοχής και την καταβολή της προκαταβολής η σχολή εκδίδει πιστοποιητικό της συμμετοχής του ατόμου στα μαθήματα εκμάθησης της πολωνικής γλώσσας για μια συγκεκριμένη περίοδο.

Η σχολή διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την μέθοδο διδασκαλίας των μαθημάτων.

Η αίτηση συμμετοχής για τα μαθήματα βρίσκεται στην παρακάτω ιστοσελίδα :

http://www.sjikp.us.edu.pl/pl/kursy-jezyka-polskiego/miesieczny-kurs-jez...

Shortcuts

E-mail: admission@us.edu.pl

Τηλ. : +48 32 359 22 72

 

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.