Οργάνωση του ακαδημαϊκού έτους 2017/2018

Στην Πολωνία το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η του Οκτώβρη κάθε έτους και τελείωνει στις 30 Σεπτεμβρίου του επομένου έτους. Το ακαδημαϊκο έτος χωρίζεται σε δύο εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό , κάθε εξάμηνο τελειώνει με την εξεταστική περίοδο.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

1.10.2017 - 18.02.2018

Πρόγραμμα:
Διδακτική Περίοδος 2.10.2017 - 22.12.2017
Χειμερινές Διακοπές 23.12.2017 - 7.01.2018
Διδακτική Περίοδος (συνέχεια) 8.01.2018 - 28.01.2018
Εξεταστική Περίοδος Χειμερινού Εξαμήνου 29.01.2018 - 11.02.2018

Διακοπή μεταξύ των εξαμή

Νων

12.02.2018 - 18.02.2018
Επαναληπτική Εξεταστική ΠερίοδοςΧειμερινού Εξαμήνου 19.02.2018 - 15.03.2018
Εαρινό Εξάμηνο

19.02.2018 - 30.09.2018

Πρόγραμμα:
Διδακτική Περίοδος 19.02.2018 - 28.03.2018
Εαρινές Διακοπές 29.03.2018 - 3.04.2018
Διδακτική Περίοδος (συνέχεια) 4.04.2018 - 10.06.2018
Εξεταστική Περίοδος Εαρινού Εξαμήνου 11.06.2018 - 30.06.2018
Επαναληπτική Εξεταστική Περίοδος Εαρινού Εξαμήνου 1.09.2018 - 25.09.2018
(Σε αυτές περιλαμβάνονται το λιγότερο 4 εβδομάδες
συνεχών διακοπών και αργοτέρα πρακτική 
1.07.2018 - 30.09.2018

 

 

 

Shortcuts

E-mail: admission@us.edu.pl

Τηλ. : +48 32 359 22 72

 

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.