Πανεπιστήμιο

Το Πανεπισήμιο της Σιλεσίας διαθέτει περισσοτερες/ους από :

 • 250 δωρέαν θέσεις για σπουδές στην πολωνική γλώσσα
 • 70 κατευθύνσεις σπουδών και 200 ειδικότητες
 • 30.000 ενεργούς φοιτητές και 25.000 χιλίαδες περήφανους απόφοιτους
 • 650 διεθνείς διμερής συμφωνίες και 1.500 ερευνητικά έργα

 

Αριθμοί και γεγονότα:

 • 12 σχολές
 • περισσότερες από 70 κατευθύνσεις σπουδών
 • Περισσότερες από 200 ειδικότητες

 

Το Πανεπιστήμιο της Σιλεσίας προσφέρει

 • Σπουδές προπτυχιακού επιπέδου (διάρκειας  6 εξαμήνων ή 7 εξαμήνων όμως στις περιπτώσεις αυτές χορηγείται πτυχίο με ανώτερο τίτλο σπουδών συγκριτικά με τις απλές προπτυχιακές σπουδές 6 εξαμήνων)
 • Σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου (διάρκειας 4 εξαμήνων)
 • Σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου (διάρκεις 10 εξαμήμων(6 εξάμηνα προπτυχιακού επίπεδου + 4 εξάμηνα μεταπτυχιακού επιπέδου,ο φοιτητής δεν μπορεί να αποφοιτήσει χωρίς να ολοκληρώσει και τους δυο κύκλους σπουδών))
 • Σπουδές διδακτορικού επιπέδου (διάρκειας 4 χρόνων)

 

Το πανεπιστήμιο της Σιλεσίας με έδρα το Κατοβίτσε, ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1968 και είναι ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια πανεπιστήμια σε ολόκληρη την Πολωνία. Στεγάζεται σε 4 πόλεις της περιφέρειας της Σιλεσίας: Κατοβίτσε (Katowice), Σοσνόβιετς (Sosnowiec), Χόρζοβ (Chorzów) και στο Τσίεσζυν (Cieszyn). Aποτελείται από 12 σχολές και αλλές διευρυμένες διδακτικές μονάδες. Σήμερα στο πανεπιστήμιο της Σιλεσίας σπουδάζουν πάνω από 30.000 χιλίαδες φοιτητές προπτυχιακού, μεταπτυχιακού  και διδακτορικού επιπέδου.

Το ίδρυμα επενδύει σε σύγχρονες μεθόδους που αποσκοπούν στην βελτίωση του μορφωτικού και διδακτικού επιπέδου : Κέντρο έξ αποστάσεως εκπαίδευσης, διαπανεπιστιμιακό και διεπιστημονικό  κέντρο ερευνών της Σιλεσίας αλλά και το κέντρο επιστημονικής πληροφόρησης και ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης  (CINiBA).

Το ίδρυμα επιδιώκει να είναι ανοιχτό για όλους και διαθέτει δραστηρίοτητες που συμπεριλαβάνουν παιδία, νέους αλλά και ενήλικες. Σε αυτές της δραστηριότητες περιλαμάνονονται : “Το Πανεπιστήμιο της Τρίτης Ηλικίας », «Το Σιλεσιανό πανεπιστήμιο για τα παιδία» , ή τα μέσα ενημέρωσης και πληροφόρησης που απευθύνονται στους φοιτητές όπως ο φοιτητικός ραδιοφωνικός σταθμός (Radio Egida), το διαδικτυκό κανάλι του πανεπιστημιου (US TV) , φοιτητικές εφημερίδες και φοιτητικά  περιοδικά (Suplement). Πέραν όλων των άλλων το Πανεπιστήμιο της Σιλεσίας,  πρώτο από όλα τα ιδρύματα της χώρας έθεσε σε λειτουργία το δικο του διαδικτυακό κανάλι στο YouTube EDU.

Συνολικά το Πανεπιστήμιο της Σιλεσίας έχει συνάψει πάνω από 650 διεθνής συμφωνίες συνεργασίας με ανώτατα εκαπιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά ινστιτούτα αλλά και εταιρείες του εξωτερικού. Χάρης τις συμφωνίες αυτές δίνεται στο ίδρυμα η δυνατότητα, υλοποιήσης πολλών εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων αλλά και η δυνατότητα της διεθνής ανταλλάγης φοιτητών και εκπαιδευτικού προσωπικού με άλλα ίδρύματα.

Υπεύθυνος για την εκπροσώπηση του ίδρυματος  είναι ο πρύτανης. Επί του παρόντος, τα καθήκοντα αυτά ασκεί ο prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Shortcuts

E-mail: admission@us.edu.pl

Τηλ. : +48 32 359 22 72

 

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.