Προετοιμασία για την κρατική εξέταση που πιστοποιεί το βαθμό γνώσης της πολωνικής γλώσσας

Προετοιμασία για την κρατική εξέταση που πιστοποιεί το βαθμό γνώσης της πολωνικής γλώσσας. Το μάθημα αυτό σας προετοιμάζει για τις εξετάσεις σε ένα από τα τρία επίπεδα γλωσσικής επάρκειας, στα οποία δοκιμάζονται σήμερα οι υποψήφιοι στον τομέα της πολωνική γλώσσας: Β1, Β2, C2. Ο φοιτητής δηλώνοντας συμμετοχή στα μαθήματα προετοιμασίας μπορεί να επιλέξει ένα από τα επίπεδα (με βάση τις γλωσσικές του δεξίοτητες) ή να κάνει την επιλογή μαζί με τον δάσκαλο του (μετά από το τέστ αξιολόγησης των δυνατοτήτων του).

Κατα την διάρκεια των εξετάσεων οι φοιτητές εξοικείωνονται με την δομή των εξετάσεων και τους διαφορετικούς τύπους των ασκήσεων στις οποίες υποβάλονται κατά την διάρκεια των εξετάσεων. Έτσι προετοιμάζονται πανώ σε προσομοιωτικά τέστ ή σε μεμονομένες ασκήσεις σε συγκεκριμένα θέματα. Με αυτό τον τρόπο υπό την καθοδήγηση έμπειρων καθηγητών, ο φοιτητής μπορεί να καλύψει τις αδυναμίες του,( πχ στο τομέα του λεξιολογίου , της γραμματικής (για αυτό το σκοπό εισάγονται πρόσθετες ασκήσεις) και ταυτόχρονα να αναπτύξει τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες κατά την διάρκεια των εξετάσεων (π.χ. ανάπτυξη συζητήσεων, παρουσίαση ολοκληρωμένων απόψεων σε σεγκεκριμένα θέματα, κατανόηση της ανάγνωσης και των συζητήσεων και βελτίωση της γραφής).

Για λεπτομέρειες σχετικά με τα μαθήματα (ημερομηνία, αριθμός ωρών), παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το γραφείο της Σχολής.

Η αίτηση συμμετοχής για τα μαθήματα βρίσκεται στην παρακάτω ιστοσελίδα :

http://www.sjikp.us.edu.pl/pl/kursy-jezyka-polskiego/kurs-przygotowujacy...

 

Shortcuts

E-mail: admission@us.edu.pl

Τηλ. : +48 32 359 22 72

 

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.