Σπουδές

Το πανεπιστήμιο παρέχει έναν ιδιαίτερα διευρημένο κύκλο σπουδών. Οι υποψήφιοι έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε περισσότερες απο 70 κατευθύνσεις σπουδών και περισσότερες από 200 ειδικευσεις. Σε αυτές μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνονται οι θεωρητικές επιστήμες (ανθρωπιστικές και κοινωνικές) που περιλάμβανουν παραδείγματος χάρη τις διεθνείς πολωνικές σπουδές, πάνω απο 30 διαφορετικής προέλευσης φιλολογίες συν και άλλες ακαδημαϊκές εξείδικευσεις  στο πεδίο αυτό , όπως και οι θετικές επιστήμες που βασίζονται στις σύγχρονες έρευνες και ακολουθούν τις σημερινές ανάγκες της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας αγοράς.  Το ίδρυμα δίνει την δυνατότητα εκπαίδευσης  των  φοιτητών σε διεθνείς κύκλούς σπουδων, όπου ο φοιτητής έχει την δυνατότητα ελέυθερης επιλόγής των δραστηριοτήτων του στους τομείς και στις περιοχές (τοποθεσίες) που τον ενδιαφέρουν. Όλες οι κύκλοι σπουδών του ιδρύματος ακουλουθούν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διδακτικών (Πιστωτικών) Μονάδων (ECTS). Το σύστημα ECTS καθορίζει το φόρτο εργασίας που πρέπει να καταβάλει ένας φοιτητής για να περάσει με επιτυχία το εξεταζόμενο κάθε φορά μάθημα και να λάβει θετική αξιολόγηση.  Σε κάθε εξάμηνο ο φοιτητής λαμβάνει 30 μονάδες ETCS. Χάρης στο σύστημα αυτό, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να συμετέχουν στα διεθνή προγράμματα ανταλλάγης , αλλά και να αναγνωρίζονται από το ίδρυμα τα μαθήματα που πέρασαν επιτυχώς οι φοιτητές στο εξωτερικό.

Shortcuts

E-mail: admission@us.edu.pl

Τηλ. : +48 32 359 22 72

 

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.