Το σύστημα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Πολωνία

Το σύστημα της ανώτατης εκπαίδευσης στην Πολωνία περιλαμβάνει τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης:

  • Πρώτου επιπέδου (προπτυχιακές σπουδές -BA ή ανώτερης εξειδίκευσης - BSc).
  • Δευτέρου επιπέδου (μεταπτυχιακές σπουδές - M.Sc.)
  • Τρίτου επιπέδου (διδακτορικές σπουδές – PhD)

 

Δικαίωμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις σπουδές του πρώτου επιπέδου, προπτυχιακού ή ανώτερης εξείδικεύσης έχουν οι απόφοιτοι της δευτεροβάθμίας εκπαίδευσης, με βάση το πιστοποιητικό απόλυσης που εκδίδεται από την χώρα προελεύσεως τους. Οι σπουδές προπτυχιακού επιπέδου έχουν δίαρκεια 3 χρόνια ( 6 εξάμηνα) ενώ η ανώτερης εξειδίκευσης έχουν διάρκεια 3,5 χρόνια (7 έξαμηνα). Η απόκτηση πτυχίου προπτυχιακού επιπέδου ή ανώτερης εξειδίκευσης δίνει στο φοιτητή την δυνατότητα να συνεχίσει την μόρφωση στο δεύτερο επίπεδο σπουδών (μεταπτυχιακές σπουδές).

Δικαίωμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις σπουδές του δευτέρου επιπέδου, δηλαδή τις μεταπτυχιακές σπουδές έχουν οι απόφοιτοι των προπτυχιακών σπουδών ή της ανώτερης εξειδίκευσης. Οι σπουδές του δευτέρου επιπέδου έχουν δίαρκεια 2 χρόνια (4 εξάμηνα) η  1,5 έτος (3 έξαμηνα). Η απόφοίτηση συνοδεύεται από την απονομή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Σε συγκεκριμένες σχολές (όπως της Νομικής, της Ψυχολογίας και της Θεολογίας) προσφέρονται μεταπτυχιακές σπουδές που συνδιάζουν τις σπουδές του πρώτου και του δευτέρου επιπέδου. Δικαίωμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις σπουδές αυτής της κατηγορίας έχουν οι απόφοιτοι της δευτεροβάθμίας εκπαίδευσης, με βάση το πιστοποιητικό απόλυσης που εκδίδεται από την χώρα προελεύσεως τους.

Για την παρακολούθηση των σπουδών του τρίτου επιπέδου (διδακτορικό) απαιτείται τουλάχιστον ένας τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών. Οι σπουδές αυτού του επιπέδου έχουν διάρκεια 4 χρόνια (ή 8 εξάμηνα) και τελείωνουν με την υπεράσπιση της διδακτορικής διατριβής και την απονομή διδακτορικού τίτλου σπουδών.

Κλίμακα Βαθμολόγησης

Σε όλες τις ανώτερες σχολές της Πολωνίας η βαθμολογία κυμαίνεται από το 2 έως το 5. Ο ανώτερος βαθμός είναι το 5 και ο κατώτερος το 2. Για να περάσει ο φοιτητής επιτυχώς ένα συγκεκριμένο μάθημα θα πρέπει να λάβει τουλάχιστον βαθμολογία που να ισούται με το 3.

Η βαθμολογική κλίμακα έχει ως εξής:

5 - πολύ καλή (αξιολόγηση)

4 - καλή (αξιολόγηση)

3 - ικανοποιητική (αξιολόγηση)

2 - ανεπαρκής (αξιολόγηση)

Shortcuts

E-mail: admission@us.edu.pl

Τηλ. : +48 32 359 22 72

 

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.