Система вищої освіти в Польщі

Система вищої освіти в Польщі передбачає три ступені навчання:

  • перший рівень (програма підготовки бакалаврів й інженерів)
  • другий рівень (програма підготовки магістрів)
  • третій рівень (аспірантура).

 

На перший рівень навчання можна вступати на підставі атестату про середню освіту. Навчання на програмі бакалавріату триває 3 роки (6 семестрів), на програмі підготовки інженерів 3,5 роки (7 семестрів). Після успішного закінчення навчання випускник отримує освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або інженера і диплом відповідного зразка, який дає право вступу до магістратури.

До магістратури можна вступати на підставі диплому бакалавра, інженера або іншого документу про освіту, який дає право вступу до магістратури у країні його видачі. Навчання на магістерській програмі триває 2 роки (4 семестри) або 1,5 роки (3 семестри) – для випускників инженерських програм.

На окремих освітніх напрямках (теологія, психологія, правознавство, операторська справа і деякі інші) передбачена п’ятирічна магістерська програма. Вступати на п’ятирічну магістерську програму можна на підставі атестату про повну середню освіту або іншого документу про освіту, що дозволяє вступати до ВНЗ на програми бакалавріату у країні видачі. Навчання за цією програмою триває 5 років (10 семестрів) і закінчується наданням випускникові освітньо-кваліфікаційного рівня магістра та диплому встановленного зразка.

Сілезський університет має спеціальності та спеціалізації за такою программою навчання підготовки спеціалістів. До них належать:

- графіка;

- дошкільна педагогіка;

- спеціальна педагогіка;

- право;

- психологія;

- виробництво кіно, телебачення і фотографії;

- теологія.

Аспірантура призначена для осібщо мають освітньо-кваліфікаційний рівень магістраПісля закінчення навчання в аспірантурі (триває в середньому 8 семестрів, 4 роки) і захисті написаної наукової роботи (дисертаціївипускникові привласнюється вчений ступінь кандидата наук. Щоб мати право підготовки кандидатів наук, факультет повинен відповідати певним критеріямвстановленим Міністерством науки і вищої освіти Польщі. 

 

Шкала оцінювання

У ВНЗ Польщі прийнята шкала оцінювання від 2 до 5. Найвища оцінка це 5, а найнижча - 2. Найнижчою позитивною оцінкою є 3 (задовільно). З деяких предметів студенти отримують не оцінки, а інформацію про зарахування або незарахування предмету.

Шкала оцінювання:

5 – дуже добре

4 – добре

3 – задовільно

2 – незадовільно

Популярне

E-mail: admission@us.edu.pl

Тел.: +48 32 359 22 73

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.