Документи для вступу в магістратуру

Карта Поляка

Перелік документів, які потрібно завантажити в систему  під час вступу

 Перелік документів для осіб, що вступили до університету

 

Перелік документів, які потрібно завантажити в систему  під час вступу:

 

1. Документ, що підтвердждує особу і громадянство.

Копія першої сторінки закордонного паспорта або іншого рівнозначного документа  з фотографією та особовими даними.

2. Документ, що підтвердждує право вступу до ВНЗ на умовах, передбачених для громадян Польщі.

Оригінал і ксерокопія одного з нижченаведених документів:

- Карта поляка,

- Карта перебування (постійне місце проживання, статус біженця, тимчасовий захист, довготерміновий резидент ЄС, додатковий захист)

Для громадян ЄС, Організації економічного співробітництва та розвитку (скор. ОЕСР), а також Швейцарської Конфедерації – документ особи, що підтверждує громадянство однієї з вищеназваних держав.

3. Диплом і додаток з оцінками.

Диплом бакалавра/спеціаліста/магістра і додаток з оцінками або диплом I, II рівня вищої освіти або п’ятирічної магістерської програми. Вищевказані документи про освіту, видані в Україні, повинні мати печатку апостиль.

Документ, виданий у Польщі, не вимагає апостилю або легалізації.  

4. Переклад на польську мову диплома й додатка з оцінками.

Переклад повинен бути виконаний польським присяжним перекладачем. Якщо абітурієнт під час вступної кампанії не має можливості надати присяжний переклад документів,  він може завантажити у систему реєстрації (IRK) переклад, виконаний ліцензованим перекладачем у своїй країні.

5. Документ про знання польської мови (рівень В2 і вище).

Таким документом є сертифікат державного зразка (видає державна польська комісія) або посвідка про закінчення річного курсу польської мови для майбутніх студентів, видана школою польської мови:

·        Сілезького університету,

·        Варшавського університету,

·        Вроцлавського університету,

·        Вроцлавської політехніки,

·        Університету в Лодзі,

·        Університету ім. Марії Кюрі-Склодовської у Любліні,

·        Ягелонського університету.

 

Знання польської мови підтверджує також атестат про повну загальну середню освіту або диплом, видані установою з польською мовою викладання, а також Карта поляка.

Іноземці, які не мають документа про знання польської мови, повинні пройти безкоштовний мовний тест, організований Сілезьким університетом (письмовий тест он-лайн і співбесіда по Skype).

6. Довідка про те, що диплом дає право продовжити навчання на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні вищої освіти в країні видачи диплому.

 

Оригінал і присяжний переклад на польську мову довідки про те, що даний диплом дає право продовжити навчання на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні вищої освіти в країні видачі диплома.  

Довідка надається у тому випадку, якщо така інформація відсутня у дипломі.  Документ надають іноземці з таких країн: не-членів ЄС й Організації економічного співробітництва та розвитку (скор. ОЕСР), з країн, з якими Польща не має підписаних договорів про взаємне визнання документів про освіту. Перелік країн, з якими Польща підписала договори про взаємне визнання документів про освіту, є на сайті Міністерства науки і вищої освіти Польщі.

Довідку видає ВНЗ, міністерство освіти в залежності від країни.

7. Довідка про середній бал диплома.

Довідка про середній бал диплому, видана іноземним вищім навчальним закладом, (якщо така інформація відсутня в дипломі). Така довідка стосується лише тих напрямків, на яких середній бал диплому вимагається при вступі.

8. Фотографія в електронному вигляді.

Зразок фото тут.

 

Перелік документів для осіб, що вступили до університету

1. Документ, що підтвердждує особу і громадянство.

Оригінал і ксерокопія першої сторінки закордонного паспорта або іншого рівнозначного документа  з фотографією та особовими даними.

2. Документ, що підтвердждує право вступу до ВНЗ на умовах, передбачених для громадян Польщі.

Оригінал і ксерокопія одного з нижченаведених документів:

- Карта поляка,

- Карта перебування (постійне місце проживання, статус біженця, тимчасовий захист, довготерміновий резидент ЄС, додатковий захист)

Для громадян ЄС, Організації економічного співробітництва та розвитку (скор. ОЕСР), а також Швейцарської Конфедерації – документ особи, що підтверждує громадянство однієї з вищеназваних держав.

3. Віза.

Оригінал і ксерокопія візи або  іншого документа, який дає право легально перебувати на території Польщі. Таким документом може бути також карта тимчасового перебування на території Польщи.

4. Диплом і додаток з оцінками.

Диплом бакалавра/спеціаліста/магістра і додаток з оцінками або диплом I, II рівня вищої освіти або п’ятирічної магістерської програми. Вищевказані документи про освіту, видані в Україні, повинні мати печатку апостиль.

Документ, виданий у Польщі, не вимагає апостилю або легалізації.  

5. Переклад на польську мову диплома й додатка з оцінками.

Документ, виданий іноземною мовою повинен бути перекладений на польську мову польським присяжним перекладачем, який є у списку польського Міністерства юстиції. Також приймаються переклади, виконані або підтверждені у Консульстві Польщі.   

6. Довідка про те, що диплом дає право продовжити навчання на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні вищої освіти в країні видачі диплома.

Оригінал і присяжний переклад на польську мову довідки про те, що даний диплом дає право продовжити навчання на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні вищої освіти в країні видачі диплома.  

Довідка надається у тому випадку, якщо така інформація відсутня у дипломі.  Документ надають іноземці з країн не-членів ЄС й Організації економічного співробітництва та розвитку (скор. ОЕСР), з країн, з якими Польща не має підписаних договорів про взаємне визнання документів про освіту. Перелік країн, з якими Польща підписала договори про взаємне визнання документів про освіту, є на сайті Міністерства науки і вищої освіти Польщі.

Довідку видає ВНЗ, міністерство освіти в залежності від країни.

7. Довідка про середній бал диплома.

Довідка про середній бал диплома, видана іноземним вищім навчальним закладом, (якщо така інформація відсутня у дипломі). Така довідка стосується лише тих напрямків, на яких середній бал диплома вимагається при вступі.

8. Документ про знання польської мови (рівень В2 і вище).

Таким документом є сертифікат державного зразка (видає державна польська комісія) або посвідка про закінчення річного курсу польської мови для майбутніх студентів, видана школою польської мови:

·        Сілезького університету,

·        Варшавського університету,

·        Вроцлавського університету,

·        Вроцлавської політехніки,

·        Університету в Лодзі,

·        Університету ім. Марії Кюрі-Склодовської у Любліні,

·        Ягелонського університету.

 

Знання польської мови підтверджує також атестат про повну середню освіту або диплом, видані установою з польською мовою викладання, а також Карта поляка.

Іноземці, які пройшли тест на знання польської мови, організований Сілезьким університетом, такий документ не надають.

9. Медична довідка.

Медична довідка про те, що стан здоров’я дозволяє даній особі навчатись у ВНЗ на обраному напрямку. Довідку можна оформити у країні проживання або у Польщі.

10. Присяжний переклад на польську мову медичної довідки.

Довідка, видана іноземною мовою, мусить бути перекладена одним з присяжних перекладачів зі списку Міністерства юстиції Польщі.

Довідка видана у Польщі не вимагає перекладу.

11. Медичний страховий поліс.

Потрібно мати один з нижченаведених медичних страхових полісів:

·        медичний страховий поліс на лікування або від наслідків нещасних випадків на весь період навчання у Польщі,

·        европейську Карту медичного страхування (анг. EHIC),

·        договір з польським Національним фондом здоров’я (оригінал і ксерокопія).

 

Необхідно надати оригінал і копію одного з вищенаведених документів.

Інформація щодо порядку оформлення договору з польським Національним фондом здоров’я (NFZ).

 

12. Анкета, роздрукована з системи IRK та підписана студентом.

 

13. Заява про відповідність студента вступним умовам.

Необхідно роздрукувати з системи IRK.

14. Фотографія.

Дві паперові фотографії, ідентичні з електронною версією.

Зразок фото тут.

15. Інші документи.

Уважно перегляньте вимоги до документів на окремих напрямках. Якщо на окремих напрямках вами помічені документи, яких немає у наведеному списку, ви мусите їх  надати. 

Магістратура ->> Стипендіати

 

Перелік документів, які потрібно завантажити в систему  під час вступу

 Перелік документів для осіб, що вступили до університету

 

Перелік документів, які потрібно завантажити в систему  під час вступу:

1. Документ, що підтвердждує особу і громадянство.

Копія першої сторінки закордонного паспорта або іншого рівнозначного документа  з фотографією та особовими даними.

2. Диплом і додаток з оцінками.

Диплом бакалавра/спеціаліста/магістра і додаток з оцінками або диплом I, II рівня вищої освіти або п’ятирічної магістерської програми. Вищевказані документи про освіту, видані в Україні, повинні мати печатку апостиль.

Документ, виданий у Польщі, не вимагає апостилю.  

3. Переклад на польську мову диплома й додатка з оцінками.

Переклад повинен бути виконаний польським присяжним перекладачем. Якщо абітурієнт під час вступної кампанії не має можливості надати присяжний переклад документів,  він може завантажити у систему реєстрації (IRK) переклад, виконаний ліцензованим перекладачем у своїй країні.

4. Довідка про те, що диплом дає право продовжити навчання на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні вищої освіти в країні видачі диплома.

Оригінал і присяжний переклад на польську мову довідки про те, що даний диплом дає право продовжити навчання на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні вищої освіти в країні видачі диплома.  

Довідка надається у тому випадку, якщо така інформація відсутня у дипломі.  Документ надають іноземці з таких країн: не-членів ЄС й Організації економічного співробітництва та розвитку (скор. ОЕСР), з країн, з якими Польща не має підписаних договорів про взаємне визнання документів про освіту. Перелік країн, з якими Польща підписала договори про взаємне визнання документів про освіту, є на сайті Міністерства науки і вищої освіти Польщі.

Довідку видає ВНЗ, міністерство освіти в залежності від країни.

5. Довідка про середній бал диплома.

Довідка про середній бал диплому, видана іноземним вищим навчальним закладом, (якщо така інформація відсутня у дипломі). Така довідка стосується лише тих напрямків, на яких середній бал диплома вимагається при вступі.

6. Документ, що підтвердждує призначення стипендії.

Якщо абітурієнт отримав документ про призначення стипендії, його необхідно відсканувати та завантажити до системи реєстрації. Часом буває, що такий документ отримує не зацікавлена особа, а безпосередньо навчальний заклад, до якого абітурієнт отримав направленя на навчання. У такому випадку абітурієнт робить помітку у відповідній графі в системі реєстрації IRK.

Іноземці отримують наступні види стипендій:

  • стипендія уряду Польщі
  • стипендія ім. Стефана Банаха
  • стипендія для студентів з країн Східного партнерства
  • стипендія ім. Костянтина Каліновського
  • стипендія ім. Ігнатія Лукасевича
  • стипендія Вишеградського фонду
  • Стипендія ім. Лейна Кіркланда

 

7. Фотографія в електронному вигляді.

Зразок фото тут.

 

Перелік документів для осіб, що вступили до університету:

 

1. Документ, що підтвердждує особу і громадянство.

Копія першої сторінки закордонного паспорта або іншого рівнозначного документа  з фотографією та особовими даними.

2. Віза.

Оригінал і ксерокопія візи або  іншого документа, який дає право легально перебувати на території Польщі. Таким документом може бути також карта тимчасового перебування на території Польщі.

3. Диплом і додаток з оцінками.

Диплом бакалавра/спеціаліста/магістра і додаток з оцінками або диплом I, II рівня вищої освіти або п’ятирічної магістерської програми. Вищевказані документи про освіту, видані в Україні, повинні мати печатку апостиль.

Документ, виданий у Польщі, не вимагає апостилю або легалізації.  

4. Переклад на польську мову диплома й додатка з оцінками.

Переклад повинен бути виконаний польським присяжним перекладачем. Якщо абітурієнт під час вступної кампанії не має можливості надати присяжний переклад документів,  він може завантажити у систему реєстрації (IRK) переклад, виконаний ліцензованим перекладачем у своїй країні.

5. Довідка про те, що диплом дає право продовжити навчання на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні вищої освіти в країні видачі диплома.

Оригінал і присяжний переклад на польську мову довідки про те, що даний диплом дає право продовжити навчання на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні вищої освіти в країні видачі диплома.  

Довідка надається у тому випадку, якщо така інформація відсутня у дипломі.  Документ надають іноземці з таких країн: не-членів ЄС й Організації економічного співробітництва та розвитку (скор. ОЕСР), з країн, з якими Польща не має підписаних договорів про взаємне визнання документів про освіту. Перелік країн, з якими Польща підписала договори про взаємне визнання документів про освіту, є на сайті Міністерства науки і вищої освіти Польщі.

Довідку видає ВНЗ, міністерство освіти в залежності від країни.

6. Довідка про середній бал диплома.

 

Довідка про середній бал диплому, видана іноземним вищім навчальним закладом, (якщо така інформація відсутня в дипломі). Така довідка стосується лише тих напрямків, на яких середній бал диплому вимагається при вступі.

7. Медична довідка.

Медична довідка про те, що стан здоров’я дозволяє даній особі навчатись у ВНЗ на обраному напрямку. Довідку можна оформити у країні проживання або у Польщі.

8. Присяжний переклад на польську мову медичної довідки.

Довідка, видана іноземною мовою, мусить бути перекладена одним з присяжних перекладачів зі списку Міністерства юстиції Польщі.

Довідка видана у Польщі не вимагає перекладу.

9. Медичний страховий поліс.

Потрібно мати один з нижченаведених медичних страхових полісів:

·        медичний страховий поліс на лікування або від наслідків нещасних випадків на весь період навчання у Польщі,

·        европейську Карту медичного страхування (анг. EHIC),

·        договір с польським Національним фондом здоров’я (оригінал і ксерокопія).

 

Необхідно надати оригінал і копію одного з вищенаведених документів.

Інформація щодо порядку оформлення договору з польським Національним фондом здоров’я (NFZ).

10. Документ, що підтвердждує призначення стипендії.

Якщо абітурієнт отримав документ про призначення стипендії, його необхідно відсканувати та завантажити до системи реєстрації. Часом буває, що такий документ отримує не зацікавлена особа, а безпосередньо навчальний заклад, до якого абітурієнт отримав направлення на навчання.

11. Анкета, роздрукована з системи IRK та підписана студентом.

12. Заява про відповідність студента вступним умовам.

Необхідно роздрукувати з системи IRK.

13. Фотографія

Дві паперові фотографії, ідентичні з електронною версією. Зразок фото тут.

14. Інші документи.

Уважно перегляньте вимоги до документів на окремих напрямках. Якщо на окремих напрямках вами помічені документи, яких не має у наведеному списку, ви мусите їх  надати. 

Магістратура ->> Безкоштовне навчання для абітурієнтів з країн, які не належать до Європейского союзу (без Карти поляка)

 

Перелік документів, які потрібно завантажити в систему  під час вступу:

 

1. Документ, що підтверджує особу і громадянство.

Копія першої сторінки закордонного паспорта або іншого рівнозначного документа  з фотографією та особовими даними.

2. Диплом і додаток з оцінками.

Диплом бакалавра/спеціаліста/магістра і додаток з оцінками або диплом I, II рівня вищої освіти або п’ятирічної магістерської програми. Вищевказані документи про освіту, видані в Україні, повинні мати печатку апостиль.

Документ, виданий у Польщі, не вимагає апостилю.  

3. Переклад на польську мову диплома й додатка з оцінками.

Переклад повинен бути виконаний польським присяжним перекладачем. Якщо абітурієнт під час вступної кампанії не має можливості надати присяжний переклад документів,  він може завантажити у систему реєстрації абітурієнтів (IRK) переклад, виконаний ліцензованим перекладачем у своїй країні.

4. Документ про знання польської мови (рівень В2 і вище).

Таким документом є сертифікат державного зразка (видає державна польська комісія) або посвідка про закінчення річного курсу польської мови для майбутніх студентів, видана школою польської мови:

·        Сілезького університету,

·        Варшавського університету,

·        Вроцлавського університету,

·        Вроцлавської політехніки,

·        Університету в Лодзі,

·        Університету ім. Марії Кюрі-Склодовської у Любліні,

·        Ягелонського університету.

Знання польської мови підтверджує також атестат про повну загальну середню освіту або диплом, видані установою з польською мовою викладання, а також Карта поляка.

Іноземці, які не мають документа про знання польської мови, повинні пройти безкоштовний мовний тест, організований Сілезьким університетом (письмовий тест он-лайн і співбесіда по Skype).

5. Довідка про те, що диплом дає право продовжити навчання на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні вищої освіти в країні видачі диплома.

Оригінал і присяжний переклад на польську мову довідки про те, що даний диплом дає право продовжити навчання на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні вищої освіти в країні видачи диплому.  

Довідка надається у тому випадку, якщо така інформація відсутня у дипломі.  Документ надають іноземці з таких країн: не-членів ЄС й Організації економічного співробітництва та розвитку (скор. ОЕСР), з країн, з якими Польща немає підписаних договорів про взаємне визнання документів про освіту. Перелік країн, з якими Польща підписала договори про взаємне визнання документів про освіту, є на сайті Міністерства науки і вищої освіти Польщі.

Довідку видає ВНЗ, міністерство освіти в залежності від країни.

6. Довідка про середній бал диплома.

Довідка про середній бал диплома, видана іноземним вищим навчальним закладом, (якщо така інформація відсутня в дипломі). Така довідка стосується лише тих напрямків, на яких середній бал диплома вимагається при вступі.

7. Фотографія в електронному вигляді.

Зразок фото тут.

 

Перелік документів для осіб, що вступили до університету

 

1. Документ, що підтвердждує особу і громадянство.

Оригінал і ксерокопія першої сторінки закордонного паспорту або іншого рівнозначного документу  з фотографією та особовими даними.

2. Віза.

Оригінал і ксерокопія візи або  іншого документа, який дає право легально перебувати на території Польщі. Таким документом може бути також карта тимчасового перебування на території Польщі.

3. Диплом і додаток з оцінками.

Диплом бакалавра/спеціаліста/магістра і додаток з оцінками або диплом I, II рівня вищої освіти або п’ятирічної магістерської програми. Вищевказані документи про освіту, видані в Україні, повинні мати печатку апостиль.

Документ, виданий у Польщі, не вимагає апостилю.  

4. Переклад на польську мову диплома й додатка з оцінками.

Документ, виданий іноземною мовою повинен бути перекладений на польську мову польським присяжным перекладачем, який є у списку польського Міністерства юстиції. Також приймаються переклади, виконані або підтверждені у Консульстві Польщі.  

5. Довідка про те, що диплом дає право продовжити навчання на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні вищої освіти в країні видачи диплому.

Оригінал і присяжний переклад на польську мову довідки про те, що даний диплом дає право продовжити навчання на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні вищої освіти в країні видачі диплому.  

Довідка надається у тому випадку, якщо така інформація відсутня у дипломі.  Документ надають іноземці з країн не-членів ЄС й Організації економічного співробітництва та розвитку (скор. ОЕСР), з країн, з якими Польща не має підписаних договорів про взаємне визнання документів про освіту. Перелік країн, з якими Польща підписала договори про взаємне визнання документів про освіту, є на сайті Міністерства науки і вищої освіти Польщі.

Довідку видає ВНЗ, міністерство освіти в залежності від країни.

6. Довідка про середній бал диплома.

Довідка про середній бал диплома, видана іноземним вищім навчальним закладом, (якщо така інформація відсутня в дипломі). Така довідка стосується лише тих напрямків, на яких середній бал диплома вимагається при вступі.

7. Документ про знання польської мови (рівень В2 і вище).

Таким документом є сертифікат державного зразка (видає державна польська комісія) або посвідка про закінчення річного курсу польської мови для майбутніх студентів, видана школою польської мови:

·        Сілезького університету,

·        Варшавського університету,

·        Вроцлавського університету,

·        Вроцлавської політехніки,

·        Університету в Лодзі,

·        Університету ім. Марії Кюрі-Склодовської у Любліні,

·        Ягелонського університету.

 

Знання польської мови підтверджує також атестат про повну середню освіту або диплом, видані установою з польською мовою викладання, а також Карта поляка.

Іноземці, які пройшли тест на знання польської мови, організований Сілезьким університетом, такий документ не надають.

8. Медична довідка.

Медична довідка про те, що стан здоров’я дозволяє даній особі навчатись у ВНЗ на обраному напрямку. Довідку можна оформити у країні проживання або у Польщі.

9. Присяжний переклад на польську мову медичної довідки.

Довідка, видана іноземною мовою, мусить бути перекладена одним з присяжних перекладачів зі списку Міністерства юстиції Польщі.

Довідка, видана у Польщі, не вимагає перекладу.

10. Медичний страховий поліс.

Потрібно мати один з нижченаведених медичних страхових полісів:

·        медичний страховий поліс на лікування або від наслідків нещасних випадків на весь період навчання у Польщі,

·        европейську Карту медичного страхування (анг. EHIC),

·        договір з польским Національним фондом здоров’я (оригінал і ксерокопія).

Необхідно надати оригінал і копію одного з вищенаведених документів.

Інформація щодо порядку оформлення договору з польським Національним фондом здоров’я (NFZ).

11. Анкета, роздрукована з системи IRK та підписана студентом.

12. Заява про відповідність студента вступним умовам.

Необхідно роздрукувати з системи IRK.

13. Фотографія

Дві паперові фотографії, ідентичні з електронною версією. Зразок фото тут.

14. Інші документи.

Уважно перегляньте вимоги до документів на окремих напрямках. Якщо на окремих напрямках вами помічені документи, яких немає у наведеному списку, ви мусите їх  надати. 

 

Магістратура ->> Платне навчання

 

Перелік документів, які потрібно завантажити в систему  під час вступу:

 

1. Документ, що підтвердждує особу і громадянство.

Копія першої сторінки закордонного паспорта або іншого рівнозначного документа  з фотографією та особовими даними.

2. Диплом і додаток з оцінками.

Диплом бакалавра/спеціаліста/магістра і додаток з оцінками або диплом I, II рівня вищої освіти або п’ятирічної магістерської програми. Вищевказані документи про освіту, видані в Україні, повинні мати печатку апостиль.

Документ, виданий у Польщі, не вимагає апостилю.  

3. Переклад на польську мову диплома й додатка з оцінками.

Переклад повинен бути виконаний польським присяжним перекладачем. Якщо абітурієнт під час вступної кампанії не має можливості надати присяжний переклад документів,  він може завантажити у систему реєстрації (IRK) переклад, виконаний ліцензованим перекладачем у своїй країні.

4. Документ про знання польської мови (рівень В2 і вище).

Таким документом є сертифікат державного зразка (видає державна польська комісія) або посвідка про закінчення річного курсу польської мови для майбутніх студентів, видана школою польської мови:

·        Сілезького університету,

·        Варшавського університету,

·        Вроцлавського університету,

·        Вроцлавської політехніки,

·        Університету в Лодзі,

·        Університету ім. Марії Кюрі-Склодовської у Любліні,

·        Ягелонського університету.

Знання польської мови підтверджує також атестат про повну загальну середню освіту або диплом, видані установою з польською мовою викладання, а також Карта поляка.

Іноземці, які не мають документа про знання польської мови, повинні пройти безкоштовний мовний тест, організований Сілезьким університетом (письмовий тест он-лайн і співбесіда по Skype).

5. Довідка про те, що диплом дає право продовжити навчання на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні вищої освіти в країні видачі диплома.

Оригінал і присяжний переклад на польську мову довідки про те, що даний диплом дає право продовжити навчання на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні вищої освіти в країні видачи диплому.  

Довідка надається у тому випадку, якщо така інформація відсутня у дипломі.  Документ надають іноземці з таких країн: не-членів ЄС й Організації економічного співробітництва та розвитку (скор. ОЕСР), з країн, з якими Польща не має підписаних договорів про взаємне визнання документів про освіту. Перелік країн, з якими Польща підписала договори про взаємне визнання документів про освіту, є на сайті Міністерства науки і вищої освіти Польщі.

Довідку видає ВНЗ, міністерство освіти в залежності від країни.

6. Довідка про середній бал диплома.

Довідка про середній бал диплома, видана іноземним вищим навчальним закладом, (якщо така інформація відсутня в дипломі). Така довідка стосується лише тих напрямків, на яких середній бал диплома вимагається при вступі.

7. Фотографія в електронному вигляді.

Зразок фото тут.

 

Перелік документів для осіб, що вступили до університету

 

1. Документ, що підтвердждує особу і громадянство.

Оригінал і ксерокопія першої сторінки закордонного паспорта або іншого рівнозначного документа  з фотографією та особовими даними.

2. Віза.

Оригінал і ксерокопія візи або  іншого документа, який дає право легально перебувати на території Польщі. Таким документом може бути також карта тимчасового перебування на території Польщі.

3. Диплом і додаток з оцінками.

Диплом бакалавра/спеціаліста/магістра і додаток з оцінками або диплом I, II рівня вищої освіти або п’ятирічної магістерської програми. Вищевказані документи про освіту, видані в Україні, повинні мати печатку апостиль.

Документ, виданий у Польщі, не вимагає апостилю.  

4. Переклад на польську мову диплома й додатка з оцінками.

Документ, виданий іноземною мовою, повинен бути перекладений на польську мову польським присяжным перекладачем, який є у списку польського Міністерства юстиції. Також приймаються переклади, виконані або підтвердждені у консульстві Польщі.  

5. Довідка про те, що диплом дає право продовжити навчання на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні вищої освіти в країні видачи диплома.

Оригінал і присяжний переклад на польську мову довідки про те, що даний диплом дає право продовжити навчання на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні вищої освіти в країні видачі диплома.  

Довідка надається у тому випадку, якщо така інформація відсутня у дипломі.  Документ надають іноземці з країн не-членів ЄС й Організації економічного співробітництва та розвитку (скор. ОЕСР), з країн, з якими Польща не має підписаних договорів про взаємне визнання документів про освіту. Перелік країн, з якими Польща підписала договори про взаємне визнання документів про освіту, є на сайті Міністерства науки і вищої освіти Польщі.

Довідку видає ВНЗ, міністерство освіти в залежності від країни.

6. Довідка про середній бал диплому.

Довідка про середній бал диплома, видана іноземним вищим навчальним закладом, (якщо така інформація відсутня в дипломі). Така довідка стосується лише тих напрямків, на яких середній бал диплома вимагається при вступі.

7. Документ про знання польської мови (рівень В2 і вище).

Таким документом є сертифікат державного зразка (видає державна польська комісія) або посвідка про закінчення річного курсу польської мови для майбутніх студентів, видана школою польської мови:

·        Сілезького університету,

·        Варшавського університету,

·        Вроцлавського університету,

·        Вроцлавської політехніки,

·        Університету в Лодзі,

·        Університету ім. Марії Кюрі-Склодовської у Любліні,

·        Ягелонського університету.

Знання польської мови підтверджує також атестат про повну середню освіту або диплом, видані установою з польською мовою викладання, а також Карта поляка.

Іноземці, які пройшли тест на знання польської мови, організований Сілезьким університетом, такий документ не надають.

8. Медична довідка.

Медична довідка про те, що стан здоров’я дозволяє даній особі навчатись у ВНЗ на обраному напрямку. Довідку можна оформити у країні проживання або у Польщі.

9. Присяжний переклад на польську мову медичної довідки.

Довідка, видана іноземною мовою, мусить бути перекладена одним з присяжних перекладачів зі списку Міністерства юстиції Польщі.

Довідка, видана у Польщі, не вимагає перекладу.

10. Медичний страховий поліс.

Потрібно мати один з нижченаведених медичних страхових полісів:

·        медичний страховий поліс на лікування або від наслідків нещасних випадків на весь період навчання у Польщі,

·        европейську Карту медичного страхування (анг. EHIC),

·        договір з польским Національным фондом здоров’я (оригинал і ксерокопія).

 Необхідно надати оригінал і копію одного з вищенаведених документів.

Інформація щодо порядку оформлення договору з польським Національним фондом здоров’я (NFZ).

11. Анкета, роздрукована з системи IRK та підписана студентом.

12. Заява про відповідність студента вступним умовам.

Необхідно роздрукувати з системи IRK.

13. Фотографія

Дві паперові фотографії, ідентичні з електронною версією. Зразок фото тут.

14. Інші документи.

Уважно перегляньте вимоги до документів на окремих напрямках. Якщо на окремих напрямках вами помічені документи, яких немає у наведеному списку, ви мусите їх  надати. 

 

Популярне

E-mail: admission@us.edu.pl

Тел.: +48 32 359 22 73

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.